S--Basalmembran-ak (IgG

Klinisk immunologi

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Minsta serummängd 500 µL.

Räcker även till intercellulärsubstans ak (IgG)

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Immunologi Akademiska Uppsala.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Efter provtagning får provet förvaras högst 4 h i rumstemperatur, därefter ska det förvaras i 2-8°C.

Provet ska centrifugeras och serum avskiljas inom 72 h.

Transport till analyserande lab kan ske i rumstemperatur (högst 30 h).

Kontaktuppgifter

Akademiska Uppsala Immunologen
Telnr: 018-611 41 61