B- och T-cells klonalitetsbestämning

Klinisk patologi

B- och T-cells klonalitetbestämning görs vid suspekt lymfom antigen kliniskt eller morfologiskt. Beställning av B och/eller T-cells klonalitetbestämning ställs efter bedömning av morfologi (avvikande lymfocytärt infiltrat) samt immunohistokemiskt utfall med övervikt för den ena över den andra.

Förekomst av en monoklonal lymfocytpopulation är ett stödjande fynd som med båda morfologi och immunohistokemi ger säker lymfom diagnos.


Provtagning

Analysen kan utföras på följande provmaterial:
• Färsk vävnad eller färskfrusen vävnad
• Vävnad fixerad i 4 % formaldehydlösning
• Perifert blod i antikoagulantia EDTA
• ThinPrepvätska eller annat vätskebaserat cytologiskt provmaterial
• Utstryksmaterial
• Benmärgsaspirat

Remiss

Om provmaterial inskickas i 4 % fomaldehydlösning görs beställning av analysen i Histopatologi för histopatologisk hantering av provmaterialet och i ”Frågeställning” anges B- respektive T-cellsklonalitetsbestäming som önskad analys.

För övriga provmaterialet beställs analysen i Molekylärpatologi och välj B- respektive T-cellsklonalitetsbestäming för den/de analyser som önskas.

Analysen kan beställas utan att nytt prov tas förutsatt att relevant provmaterial finns i vårt arkiv eller kan rekvireras från annat laboratorium då görs beställningen i Molekylärpatologi och väljer valbart B- respektive T-cellsklonalitetsbestäming för den/de analyser som önskas.