S--21-Hydroxylas-ak

Klinisk immunologi

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Minsta serummängd 200 µL.

Remiss

Går att beställa i ROS.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Immunologi Akademiska Uppsala.

Provhantering

Centrifugeras inom 4 timmar från provtagning.

Efter centrifugering avpipetteras serum och fryses.

Provet skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Akademiska Uppsala Immunologen
Telnr: 018-611 41 61