S--ANCA/GBM-screening

Klinisk immunologi

Innefattar bestämning av PR3-ANCA/MPO-ANCA med FEIA-teknik (fluoroenzymeimmunoassay) och antikroppar mot glomerulärt basalmembran (anti-GBM).

Rekommenderas som förstahandsval vid utredning av misstänkt vaskulit med njur- och/eller lungpåverkan.

Vid misstanke om systemisk vaskulit utan tecken på njur- och/eller lungpåverkan kan PR3- och MPO-ANCA beställas separat.

Vid uppföljning av patienter med känd positiv PR3-/MPO-ANCA eller anti-GBM beställes respektive analys separat.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan även tas kapillärt.

Provhantering

Akut ANCA/GBM-ak (PR3-ANCA sensitive, MPO-ANCA sensitive, GBM-ak) utförs vardagar mellan kl. 8-15 vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin dit provet måste ankomma senast kl. 15.
Provtagare utanför US ska klargöra för det lokala laboratoriet om provet måste skickas utanför ordinarie transportturer.

Akut ANCA/GBM-ak på jourtid: Beställaren kontaktar akutlab på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin US tel. 33280. Jourhavande läkare på transfusionsmedicin tar ställning till om analysen är möjlig att utföra. Provet kan annars skickas till Wieslab i Malmö. Beställaren får ordna transport med taxi till Wieslab AB, Lundavägen 151, 212 24 Malmö efter telefonkontakt på tel. 040-53 76 60. Beställaren fyller i remiss som finns att hämta på www.Wieslab.se.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62