S--ANA-utredning

Klinisk immunologi

Bestämning av ANA rekommenderas vid misstanke om reumatisk systemsjukdom eller autoimmun leversjukdom.
ANA-utredning inkluderar screening med IF-mikroskopi på HEp-2 celler och screening av antikroppar mot SS-A (Ro52/TRIM21), SS-A (Ro60), SS-B, Sm, Sm/RNP, U1RNP, Scl-70, PmScl, Jo-1, ribosomalt P, CENP-B (centromer protein B), histon, PCNA samt dsDNA med ALBIA-teknik (addressable laser bead immunoassay).

Positiva resultat för antikroppar mot histon, PCNA, ribosomalt P och PmScl lämnas enbart ut i form av en textkommentar i samband med medicinsk bedömning.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan även tas kapillärt.

Analysfrekvens

Analysen utförs 2-3 gånger per vecka.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62