S--C1q-ak

Klinisk immunologi

C1q-antikroppar kan förekomma vid systemisk lupus erytematosus (SLE).

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Transport

Prov lämnas till laboratoriet inom 4 timmar.
Om det inte är möjligt ska röret centrifugeras och serum eller plasma avskiljas. Markera på röret vad det innehåller. Frys i -20 grader och transportera i fryst skick.

Provhantering

Prov förmedlas via Klinisk immunologi och Provinlämningen Klinisk kemi. Analys utförs av Klinisk immunologi i Lund. Analysen besvaras av Klinisk immunologi US.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62