S--Getinggift-ak

Klinisk immunologi

IgE-antikroppar mot extrakt av getinggift tas vid misstanke på allergi mot geting.

De flesta huvudallergen i bi- och getinggift är glykoproteiner som utöver peptidepitoper innehåller kolhydratepitoper som kan binda s.k. anti-CCD antikroppar (Cross-Reactive Carbohydrate Determinants - se MUXF3).
De viktigaste artspecifika huvudallergenen hos geting är Antigen 5 (t.ex Ves v 5) och Fosfolipas A1 (Ves v 1). Utöver det finns Hyaluronidas finns däremot även hos bi och betraktas därför som ett korsreagerande huvudallergen.
Det är vanligt med positiv IgE-reaktion mot såväl bi som geting och det kan bero på;
1. korsreaktion mot peptidepitoper hos hyaluronidas
2. dubbelsensibilisering mot speciesspecifika peptidepitoper hos bi (fosfolipas A2) och geting (Ves v 5)
3. IgE mot CCD (t.ex. MUXF3 CCD) inducerat av helt andra allergen (oftast gräs) men även bi/geting-gift.

Inför en immunterapi är det viktigt att utröna specificiteten i den positiva reaktionen mot extrakten genom att testa mot art-specifika huvudallergen som Fosfolipas A2 (bi), Antigen 5 (geting) och Fosfolipas A1 (geting) men även anti-CCD antikroppar.
Vid klinisk stark misstanke på kraftig reaktion mot bi/getingstick men negativ test rekommenderas förnyad test efter 5-6 veckor. Tidigare rutin att ej testa akut pga konsumtion av IgE antikroppar är mycket bristfälligt dokumenterat och nyare studier antyder att så inte sker.
Hos patienter med kraftig reaktion mot bi- o/el getinggift har man sett höga värden av tryptas i serum som ett uttryck för en mastcells-relaterad reaktion. Därför rekommenderas analys av serumtryptas i kliniskt lugnt skede minst 4 veckor efter en reaktion.


Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering. Antikroppsnivån kan variera och låga nivåer utesluter inte risk för allvarlig reaktion.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett välfyllt MiniCollectrör räcker till ca. 7 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Kontaktuppgifter

010-103 86 38