S--Banan-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstanke på födoämnesallergi mot banan.
Mäter IgE-antikroppar mot extrakt av banan. Sensibilisering mot banan ses oftast samtidigt med sensibilisering mot andra frukter och latex. Särskilt beskrivs Laxtex-frukt syndromet där man kan se en korsreaktion mellan latex och frukter som kastanj, avokado och kiwi.


Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett välfyllt MiniCollectrör räcker till ca. 7 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Kontaktuppgifter

010-103 86 38