S--ACE

Klinisk kemi

Vid aktiv lungsarkoidos ökar halten av ACE i serum medan andra lungsjukdomar ej visar sådana ökningar (tuberkulos, fibros, tumörer). Analysen kan därför användas diffrentialdiagnostiskt vid misstanke om aktiv sarkoidos. Vid behandling med steroider sjunker ACE i serum. Analys av enzymaktiviteten kan också användas för att följa klinisk behandlingseffekt vid sarkoidos.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h från provtagning

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

Centrifugerat primärrör (med gel) hållbart minst 5 dygn vid 2-8 °C.
Vid förvaring > 5 dygn ska serum avskiljas och frysas (-20 °C).

Analysfrekvens

2 gånger/vecka