aB--Basöverskott (standard)

Klinisk kemi

Analysen ingår i kB-Blodgas.
Standard Basöverskott (BE) uttrycker buffertkapacitet i kroppens extracellulära vätskerum (in vivo). Beräkningen utgår från en modell där all extracellular vätska ingår i samma vätskerum (en del blod utspädd med två delar plasma). Förutom pH och pCO2 används en standardiserad koncentration av Hb (48,3 g/L) motsvarande koncentrationen i hela extracellulärvätskan. Bikarbonat och hemoglobin är de viktigaste buffrande substanserna i extracellulärvätskan. Basöverskott kan även användas för beräkning av den mängd bas eller syra som måste ges för att korrigera syra-bas-status: Antal mmol bikarbonat eller syra som initialt behöver tillföras = 0,3 x kroppsvikten (kg) x (-BE). Detta korrigerar endast brist/överskott i extracellulärrummet.
Förhöjda värden ses vid metabolisk alkalos och kompensatoriskt vid kronisk respiratorisk acidos. Sänkta värden ses vid metabolisk acidos och kompensatoriskt vid kronisk respiratorisk alkalos.

 • Blodgasspruta

  Provrör
  Volym
  Tillsats Torrt elektrolytbalanserat heparin
  Märkning Blodgasspruta
  Prod. nr.
  Beställning

Provtagning

Provtagningssprutan skall fyllas till rekommenderad volym (enligt specificerad min-max volym för aktuell spruta).

Avlägsna ev. luftbubblor genom att "knacka bort dem", sätt propp på sprutan. Blodet blandas med heparinet genom att rulla sprutan mellan händerna upprepade gånger i horisontalt läge under minst 5 sekunder. Analys ska utföras inom 10 minuter.

Provhantering

Prov lämnas direkt till analyserande personal.

Transport

Ej transport med rörpost.