B--Basöverskott (standard)

Klinisk kemi

Analysen ingår i B-Bikarbonat (aktuellt).
Standard Basöverskott (BE) uttrycker buffertkapacitet i kroppens extracellulära vätskerum (in vivo). Beräkningen utgår från en modell där all extracellular vätska ingår i samma vätskerum (en del blod utspädd med två delar plasma). Förutom pH och pCO2 används en standardiserad koncentration av Hb (48,3 g/L) motsvarande koncentrationen i hela extracellulärvätskan. Bikarbonat och hemoglobin är de viktigaste buffrande substanserna i extracellulärvätskan. Basöverskott kan även användas för beräkning av den mängd bas eller syra som måste ges för att korrigera syra-bas-status: Antal mmol bikarbonat eller syra som initialt behöver tillföras = 0,3 x kroppsvikten (kg) x (-BE). Detta korrigerar endast brist/överskott i extracellulärrummet.
Förhöjda värden ses vid metabolisk alkalos och kompensatoriskt vid kronisk respiratorisk acidos. Sänkta värden ses vid metabolisk acidos och kompensatoriskt vid kronisk respiratorisk alkalos.

 • Plasmarör Li-heparin utan gel

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Litiumheparin
  Märkning Grön LH 3 mL
  Prod. nr. 41414204
  Beställning Centraldepån

Provhantering

Provet analyseras på helblod inom 1 timma från provtagning.