S--Allergenspecifika IgG-ak mot mögel och fjädrar

Klinisk immunologi

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Immunologi KS Stockholm .

Provhantering

Innan centrifugering ska provet stå minst 30 min, viktigt att klottbildning sker innan centrifugering. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2 tim eller mera.

Efter centrifugering avpipetteras serum.

Serum förvaras i kylskåp.

Kontaktuppgifter

Karolinska Immunologen
Telnr:08-517 759 30