S--Specifik antikropps-panel, enkel och utvidgad

Klinisk immunologi

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Barn: Minsta mängd 200 µL serum alternativt 2 mL blod.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Immunologi KS Stockholm .

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Före centrifugering måste provet stå minst 30 minuter. Det är viktigt att clotbildning skett innan provet centrifugeras. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2h eller mer.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Provet centrifugeras och serum avskiljes.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Kontaktuppgifter

Immunologen Karolinska
Telnr: 08-517 759 30