Dv--Basöverskott (standard)

Klinisk kemi

 • Sterilt plaströr

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Ingen
  Märkning 10mL sterilt rör
  Prod. nr. 41410401
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Röret fylls med 10 mL dialysvätska. Lämnas till laboratoriet för analys.