BAS-test

Transfusionsmedicin

Förenlighetsprövning genom BAS-test.
BAS = Blodgruppering och Antikropps-Screening.
BAS-test innefattar kontroll av patientens blodgrupp, antikroppsscreening och datoriserad kontroll av förenlighet.
BAS-test kan utföras till patient som saknar kliniskt viktiga erytrocytantikroppar.
Vid patient med kliniskt viktiga erytrocytantikroppar måste BK(S)-test/MG-test (Mottagare-Givare test) utföras.

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provtagning enligt SOSFS 2009:29 (M).
Kontrollera att:
Uppgifter på rör och remiss är korrekta och överensstämmande samt att provtagning sker på rätt patient. Intyga med namnteckning på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter.
Glömd namnteckning får aldrig kompletteras i efterhand.


Prov för förenlighetsprövning skall enligt Socialstyrelsen tas vid annat tillfälle än prov för blodgruppering.
På barn <4 månader utförs ej förenlighetsprövning.


BAS-test kan utföras på prov som är högst 3 dygn gammalt (provtagningsdagen + 2 dygn). Giltighetstiden för en BAS-test är 5 dygn inklusive provtagningsdatum.

Remiss

Blodrekvisitionsremiss