S--LKM-ak (IgG)

Klinisk immunologi

Antikroppar mot liver-kidney-microsomal antigen (LKM-1).

Markör för autoimmun hepatit typ 2, men kan även ses vid hepatit C. Antikropparna är riktade mot cytokrom p450 (CYP2D6).
Tas vid utredning av oklar leverpåverkan.

Analysen ingår vid beställning av analyspaketet "Leverautoantikroppar" som innefattar: S-Mitokondrie (M2)-ak, S-Sp100-ak (IgG), PML-ak (IgG), gp210-ak (IgG), LKM-ak(IgG), LC1-ak (IgG), SLA-ak (IgG) och Ro52-ak(blot). Utförs med blotteknik.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Analysfrekvens

Analysen utförs en gång per vecka.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62