Erc(B)--G- 6- PD

Klinisk kemi

 • EDTA-K2 3 mL

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning Lila K2E 3 mL
  Prod. nr. 41414001
  Beställning Centraldepån
 • Objektglas

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Objektglas
  Prod. nr.
  Beställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS.

Remiss hematologi Sahlgrenska

Provtagning

Använd EDTA-rör alternativt Li-heparin, ej gelrör.
Tag 3 kapillära utstryk i samband med provtagning.
Lämpliga dagar för provtagning är måndag till onsdag.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Får ej frysas.

Provet är hållbart 3 dygn i kylskåp.

Provet skickas kylt.

Transport

Ej transport med rörpost.

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab Sahlgrenska Göteborg .

Kontaktuppgifter

Sahlgrenska Klinisk kemi
Telnr: 031-342 13 25,
031-343 49 61,
031-343 11 57