Gällande Universitetssjukhuset i Linköping: Under flera år pågår en stor om- och nybyggnation på Universitetssjukhuset i Linköping. Vid besök, tänk på att vara ute i god tid då det kan ta längre tid än vanligt att ta sig fram till sjukhusets mottagningar.
 
Klicka i bilden för att zooma
Universitetssjukhuset i Linköping Se hela Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetsjukhuset i Linköping (US) är ett universitets- och forskningssjukhus med nära anknytning till Hälsouniversitetet (HU).

Universitetssjukvårdens upptagningsområde är sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län) med c

Vägbeskrivning

Vägen till Universitetssjukhuset i Linköping
Bil, buss och gående
Visa på karta
Norra entrén i huvudblocket (entrén stänger 3 januari 2012 för ombyggnad)
Södra entrén i huvudblocket
AK-mottagning US
Akutmottagning
Arbets- och miljömedicin
Arbets- och miljömedicinska laboratoriet
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) mottagning
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) avd 40
Barn- och ungdomssjukhuset mottagning, dagvård, PNUT och BarnLAH
Barn- och ungdomssjukhuset avd BAVA
Barn- och ungdomssjukhuset avd BOND
Barn- och ungdomssjukhuset Neonatal-IVA
Barnakuten
Barnkirurgisk avdelning
Beroendekliniken
Blodtappen Linköping
Café och butik i Huvudblocket
Café i HUs lokaler
Café i O-huset
Clinicum
Comfort gästhem
Dagrehab/Hemrehab
Diagnostikcentrum stab
Endokrin-medicinska enheten avd 18, dagvård
Endokrin-medicinska enheten mottagning: diabetes, endokrin, fotvård, osteoporos
Fysiologiska kliniken, nuklearmedicin, plan 11
Fysiologiska kliniken, plan 12
Förlossningen
Garnisonsdialysen
Geriatrisk mottagning
Geriatriska kliniken avd 81
Geriatriska kliniken avd 82
Hand- och plastikkirurgiska kliniken mottagning
Hand- och plastikkirurgiska kliniken avd 53 (BRIVA) och avd 54
Hematologiska kliniken mottagning och avd 9
Hjärt-lungräddning Clinicum
Hudkliniken mottagning och STD-mottagning
Hälsans hus
Infektionskliniken avdelning 44
Infektionsmottagning
Intensivvårdsavdelning (IVA) avd 11och uppvakning
Jourcentralen
Kardiologiska kliniken: Avd 7, Avd 8, Avd 78 och HIA, plan 11. Kardiologmottagningen plan 10
Kirurgiska kliniken mottagning
Kirurgiska kliniken avd 103 och KAVA
Kirurgiska klinikens bröstmottagning
Kvinnokliniken mottagning, avd 21 gyn och special-BB
Kvinnokliniken förlossning och BB-mottagning
Laboratoriet för Regenerativ Medicin i Östergötland
LAH Linköping, inklusive avd 96
Lungmedicinska kliniken mottagning och vårdavdelning
Mag-tarmmedicinska kliniken mottagning
Mag-tarmmedicinska kliniken, avdelning 18, dagvård och endoskopi
Mammografi inkl hälsokontroll
Medicin tekniska avdelningen MTA
Medicinska akutkliniken
Neurofysiologiska kliniken
Neurokirurgiska kliniken mottagning
Neurokirurgiska kliniken avd 70 NIVA och 71
Neurologiska kliniken neuromottagning
Neurologiska kliniken avd 72
Neurologiska kliniken avd 73
Njurmedicinska kliniken mottagning och dialys
Njurmedicinska kliniken avd 128
Onkologiska klinikens mottagningar, vårdavdelning och strålbehandling
Operationscentralen
Ortoped- och ryggkliniken, avd 30, 31A och 31B
Ortoped- och ryggkliniken, mottagning och rehabenhet
Provtagning, Klinisk kemi US
Psykiatriska kliniken, avd 37, 38 och arbetsterapi
Psykiatriska kliniken, akutenhet och mottagningar
Punktionsmottagning
Radiofysikavdelningen
Regionalt biverkningscentrum
Regionalt cancercentrum sydöst
Rehabgruppen NSC
Rehabmedicinska kliniken mottagning
Rehabmedicinska kliniken mottagningar och avd 55
Restaurang Blåklinten
Reumatologiska kliniken, avd 128
Reumatologiska kliniken, mottagning
RMC - barnlöshet Kvinnokliniken
Röntgenkliniken
Rörelse och Hälsa
Rörelse och Hälsa Neuro
Seldingerenheten (Hjärtcentrum)
Smärtenheten
TeamOlmed Ortopedteknik (Ortopedteknisk avdelning)
Thorax-Kärl kliniken, mottagningar samt avd 6 thoraxkirurgi och avd 78 kärlkirurgi
Tillnyktringsenheten TNE
Urologiska kliniken, mottagning
Urologiska kliniken; avd 1
Utlämningsplats kort och nycklar
Vaccinationsmottagning Infektionskliniken
Ögonkliniken, mottagning , avd 14 och syncentral
Öronkliniken mottagning, avd 27, hörselvård, foniatri och logopedmottagning